MAGISK  REALISME:

ARTIKLER OG NYTTIGE LENKER

- de magiske lenkene er redigert av Bjørn J. Berger

Her finner du bakgrunnsstoff i form av definisjoner, artikler, sentrale nettsteder m.m.; - alt med fokus på magisk realisme innen billedkunsten.

Denne siden oppdateres jevnlig, forrige gang var 21.03.2005.

 

DEFINISJONER PÅ MAGISK REALISME

Magic realism - slik det er definert i "dugnadsleksikonet" Wikipedia.
Magic realism - www.artnet.com utfyller litt mer...
Glossary - Magic Realism - ...og likeså Tate Online (nettstedet til the Tate Collection).
Magic realism: Definitions - samling av definisjoner om magisk realisme, særlig i.f.m. litteratur.

 

ARTIKLER OM MAGISK REALISME

Visual Images: Magical Realism and the New World Baroque - University of Houston: Et veldig, veldig godt utgangspunkt for å utforske Franz Roh's magisk realisme innen både billedkunst og litteratur. Massevis av bilder.
Magic Realism; Background Reading - veien fra billedkunst til litteraturen (*.pdf fil).
Hvordan magisk realisme utfordrer "virkeligheten" - maleren Michael Cook om forskjellen mellom magisk realisme og surrealisme, og hvordan magisk realisme alltid har vært en del av kunsthistorien.
Hva er egentlig magisk realisme? - forklarer hvordan magisk realisme oppstod og hva magisk realisme er.
Kitsch - Odd Nerdrums mening om hva kunst er.
Magic Realism - maleren Matthew Bates forklarer sitt forhold til Magisk realisme.

Eksempler på magisk realisme - et flott og stort utvalg, fra skattene til the Smithsonian American Art Museum (mange av bildene kan oppfattes som magisk realistiske).

 

NYTTIGE LENKER OM MAGISK REALISME

Magic Realism artists and art - en grei oversikt over kunstnere på www.the-artists.org.
Artists by Movement: Magic Realism - Art Cyclopedia, kunstnere og relevante nettsteder.
Yahoo Directory: Magic Realism - lenker til både kunstnere og nettsteder.

Magic Realism on the Web - vektlegging på litteratur, rikholdig utvalg av relevante lenker.
Six Essay Categories - artikler med "alt" om "magisk" litteratur; Ohio University.

 

Se også Billedkunstnere tilknyttet magisk realisme

'Kommentarer eller forslag til nye lenker?
Send en e-post til

Din nettleser er ikke konfigurert for å støtte JavaScript
Du kan likevel lese Per Helges e-postadresse nedenfor i omskrevet form
(dette er gjort for å forhindre at e-postadressen blir utsatt for "spam"):
bjoPUNKTUMberKRØLLALFAonlinePUNKTUMno