MAGISK  REALISME:

BILLEDKUNSTNERE TILKNYTTET MAGISK REALISME

- de magiske lenkene er redigert av Bjørn J. Berger

Det kan selvfølgelig diskuteres i hvilken grad kunstnerne nedenfor er representative for magisk realisme. René Magritte er et godt eksempel. Surrealistene, og mange med dem, hevder at Magritte nettopp var en surrealist. Sannheten er da også at han ble et tidlig medlem av den surrealistiske bevegelsen, og deltok aktivt i utformingen og publiseringen av et surrealistisk magasin. Likevel: Etter nærmere vurderinger fant Magritte ut at surrealistene var gått for langt, og vendte tilbake til uttrykksformen som han alltid hadde jobbet med, hvilket nettopp var magisk realisme.

Den første gruppen består av velkjente og høyt respekterte malere, alle anerkjent for å ha en sterk tilknytning til magisk realisme (kanskje da med unntak av Magritte). Kunstnerne i den siste gruppen har en mer variert uttrykksform. De fleste er likevel ganske lett gjenkjennelige i sin magisk realisme, hos andre må du lete i kun noen av deres bilder eller i undertonene i bildene for å finne den magiske realismen.

Denne siden oppdateres jevnlig, forrige gang var 21.03.2005.

 

UTVALGTE KUNSTNERE TILKNYTTET MAGISK REALISME
 - sortert etter fødselsår

Alexander Kanoldt (1881 - 1939), Tyskland

 

Max Beckmann (1884 - 1950), Tyskland

 

 

Georgio de Chirico (1888 - 1978), Italia

Biografi I - Guggenheim Museum.
Biografi II - meget utfyllende biografi.
Biografi III - også utfyllende.
Biografi IV - enda bedre.
"The Anguish of Departure"; "The Red Tower"; "The Nostalgia of the Poet"; Flere bilder;
Et utvalg bilder - litt forvirrende fransk nettside, men mange bilder(!); ..og enda flere bilder

 

Alberto Savinio (1891 - 1952), Italia

Biografi - også om hans bror Georgio de Chirico.
Diverse bilder - av Savinio og hans bror; med omtale.

 

Otto Dix (1891-1969), Tyskland

Biografi - Wikipedia.
www.otto-dix.de - utelukkende dedikert Otto Dix; mye lesestoff, mange av hans verker.

 

George Grosz (1893-1959), Tyskland

Biografi I - Wikipedia.
Biografi II - enda bedre; her følger det mange bilder.
Relevante lenker - på www.artcyclopedia.com.

 

Christian Schad (1894-1982), Tyskland

Biografi - noe biografisk materiale.

 

Ivan Le Lorraine Albright (1897 - 1983), USA

Biografi I - Wikipedia.
Biografi II - Hofstra Museum.
Museer, noen bilder, priser m.m. - særlig for kunstkjøpere.
Ivan Albright: Magic Realist - om kunstneren og et utvalg bilder.

 

René Magritte (1898-1967), Belgia


Biografi, arbeider, bøker etc.
- Kommersiell side med mye innhold.

 

Philip Howard Evergood (1901 - 1973), USA

Biografi - Hunter Museum of American Art, omtale av maleriet "Love on the Beach".
Museer, noen bilder, priser m.m. - særlig for kunstkjøpere.
Et utvalg bilder - på www.artnet.com.

 

Paul Cadmus (1904 - 1999), USA

Biografi - Wikipedia
Mange lenker til bilder, artikler m.m. - på absolutearts.com.
Museer, noen bilder, priser m.m. - særlig for kunstkjøpere.
Et utvalg bilder - på www.artnet.com.

 

Peter Blume (1906 - 1992), USA

Biografi - ArtSender.com, litt mer kjøtt på beinet.
Museer, noen bilder, priser m.m. - særlig for kunstkjøpere.
"South of Scranton" - noe biografisk omtale;
"Banyan tree"; "The Eternal City"; "Vegetable Dinner" - med omtale; Et utvalg bilder - på www.artnet.com.

 

George Tooker (1920), USA

Biografi - Wikipedia.
Museer, noen bilder, priser m.m. - særlig for kunstkjøpere.
Smithsonian american Art Museum: "The Waiting Room", "Night (The Dreamer)" og "In the Summerhouse"; "Government Bureau"; "Bird Watchers"; Terra Foundation for American Art: "Highway" & "Window VII"; "Glødende bilder" - 11 i utvalg; 
Et utvalg bilder
- på www.artnet.com.

 

ANDRE - MER ELLER MINDRE TILKNYTTET MAGISK REALISME
 - sortert etter fødselsår

Albert Carel Willink (1900-1983) - Nederland
Edgar Ende (1901-1965) - Tyskland
Pyke Koch (1901-1991) - Nederland
Jared Blandford French (1905-1988) - USA
O. Louis Guglielmi (1906 - 1956) - Egypt/USA
Philip Campbell Curtis (1907 - 2000) - USA
Alex Colville (1920) - Canada
Fernando Botero (1932) - Colombia
Mati Klarwein (1932-2002) - Tyskland
Charles Newland (1934) - USA
Peter Siddell (1935) - New Zealand
Gregory Gillespie (1936-2000) - USA
Gonzalo Endara Crow (1936 - 1996) - Ecuador
Eduardo Jaramillo (1936) - Mexico
Barbara Frances Postel (1940) - USA
Wolfgang Maria Ohlhäuser (1941) - Tyskland
Poul Anker Bech (1942) - Danmark
Odd Nerdrum (1944) - Norge
Michael Parkes (1944) - USA
Wim "Prema" Kuenen (1947) - Nederland
Greg Fetler (1947) - USA
Michael Lassel (1948) - Tyskland
Andrew Benyei (1949) - Canada
Wolfgang Harms (1950) - Tyskland
JG Freedman (1950) - Canada
Lim Ok-Sang (1950) - Sør-Korea
Michael Whelan (1950) - USA
Michael Cook (1951) - USA
Michael Krähmer (1952) - Tyskland
Jacek Yerka (1952) - Polen
Siegfried Zademack (1952) - Tyskland
Michael Engelhardt (1952) - Tyskland
Liliana Kleiner (1952) - Argentina
Katherine Ace (1953) - USA
Kathleen Cavender (1953) - USA
April Gornik (1953) - USA
Joachim Lehrer (1954) - Tyskland
Martin Maddox (1954-1997) - USA
Peter Whiterose (1954) - Belgia
Benedetto Fellin (1956) - Østerrike
Paul Christiaan Bos (1956) - Nederland
Will Wilson (1957) - USA
Peter Zokosky (1957) - USA
Karin Kneffel (1957) - Tyskland
Grezgorz Krol "Gregory King" (1957) - Polen
Herman Smorenburg (1958) - Nederland
Gabrielle Bakker (1958) - USA
Tim Lowly (1958) - USA
David Edward Linn (1959) - USA
Rob Gonsalves (1959) - Canada
Helene Terlien (1960) - Nederland
Sergei Aparin (1961) - Russland
Maggie Taylor (1961) - USA
Luigi La Speranza (1962) - Østerrike
Chris Miles (1965) - USA
David Jay Spyker (1968) - USA
Peter Gric (1968) - Tsjekkia
Carmen Alberti-Nothelfer (1968) - Tyskland/Spania
Matthew Bates (1970) - USA
Shiori Matsumoto (1973) - Japan
Belinda Eaton (?) - Storbritannia

 

Se også Artikler og nyttige lenker

Kommentarer eller forslag til nye lenker?
Send en e-post til

Din nettleser er ikke konfigurert for å støtte JavaScript
Du kan likevel lese Per Helges e-postadresse nedenfor i omskrevet form
(dette er gjort for å forhindre at e-postadressen blir utsatt for "spam"):
bjoPUNKTUMberKRØLLALFAonlinePUNKTUMno